Cevi

Pogledajte našu ponudu cevi

Kvadratne Čelične Cevi

Kvadratne šavne cevi EN10219

Cena: Na Upit

Pravougaone Čelične Cevi

Pravougaone šavne cevi EN10219

Cena: Na Upit

Okrugle Šavne Cevi

Okrugle šavne cevi – hidroispitane
Okrugle šavne cevi EN10219
Okrugle šavne cevi – konstrukcione
Okrugle šavne cevi EN10219
Okrugle šavne cevi – tankozidne
Okrugle šavne cevi EN10219

Cena: Na Upit

Okrugle šavne cevi – hidroispitane

Okrugle šavne cevi – konstrukcione

Okrugle šavne cevi – tankozidne

Okrugle Bešavne Cevi

Čelicne cevi bez šava izrađene od ugljeničnog (konstrukcionog) ili niskolegiranog čelika.

Cena: Na Upit

Okrugle Pocinkovane Cevi

Pocinkovane cevi su sa različitim izvedbama krajeva, kao npr: sa narezanim navojem i mufom, bez navoja i mufa, sa groove nastavkom, šavne…

Cena: Na Upit

Sprinkler Cevi

Automatski protivpožarni sistemi sprinkler se danas koriste kao najčešċi vid zaštite od vatre . Funkcionisanje sprinklera se zasniva na delovanju određene količine vode, koja treba da je što manja i da deluje na vatru uz što brže aktiviranje.

Cena: Na Upit

Automatski protivpožarni sprinkler sistemi su stabilna protivpožarna postrojenja za gašenje rasprskavajućim mlazom vode.Voda se, preko čvrsto postavljenih cevovoda, dovodi neposredno do mesta požara. Sistemi se sastoje od cevne instalacije na kojoj su montirane sprinkler mlaznice. Funkcionisanje sprinklera se zasniva na delovanju određene količine vode, koja treba da je što manja i da deluje na vatru uz što brže aktiviranje. Sistemi mogu da se snabdevaju vodom iz gradske mreže, ali se najčešće koriste posebni rezervoari sa vodom i pumpama kako bi se obezbedio sigurniji dotok i pritisak vode. Sprinkler mlaznice (rasprskivači-sprinkleri) se automatski otvaraju na odgovarajuċim temperaturama i povezani su sa mrežom cevi u kojima je voda pod stalnim pritiskom. Kada se temperatura, proizvedena toplotom vatre, poveċa do tačke pucanja (57-260ºC), napunjena staklena ampula sa tečnošċu ċe se slomiti i otvoriti sprinkler mlaznicu, pa dolazi do raspršavanja vode. Voda je direktno povezana na difuzor koji je napravljen tako da vodu raspršuje u sitne kapljice, na pod ili na zid.

Sprinkler sistemima se sprečava brzo širenje požara, a samim tim i nastala materijalna šteta.

© Copyright 2020 - SIM D.O.O. Sva prava zadržana.